За Темпо Транс ЕООД

„Темпо Транс” ЕООД - гр. Варна е в услуга на строителните компании и предприемачи, заети в областта на индустриалното и жилищно строителство. „Темпо Транс” ЕООД специализира своята дейност в извършване на услуги със строителна механизация, товарен транспорт и доставка на строителни материали.

Основните дейности, които извършва фирмата са:
 • Земно - изкопни и насипни работи
 • Вертикални планировки
 • Механизирано разрушаване на сгради, бетонни и скални маси
 • Извозване на земни маси и отпадъци
 • Подравняване, настилане на терени, паркинги, локални пътища
 • Транспортни услуги
 • Доставка на инертни и други строителни материали
 • Доставка на бетонови и варови смеси
 • Специализиран транспорт на строителна механизация
От основаването си до сега, стремежът на екипа на фирмата е да отговори изцяло на нуждите на динамично развиващия се строителен бизнес чрез
 • Разширяване и усъвършенстване на услугите с цел постигане на комплексност в предлагането
 • Поддържане на отлично качество на услугите, по-висока производителност и ефективност
 • Поддържане на професионални, коректни и колегиални отношения с партньорите на фирмата
Инвестиционната стратегия на ръководството на фирмата е насочена към
 • Разширяване и обновяване на МТБ
 • Разширяване на асортимент от услуги чрез закупуване на нови и отговарящи на съвременните изисквания строителна механизация, съоръжения и транспортни средства от водещи световни марки / JCB, Mercedes, MAN, CIFA и др./, доказали своята надеждност, ефективност и производителност
 • Създаване и поддържане на екип от опитни и квалифицирани специалисти, както и в постоянно повишаване на квалификацията им

Във времето фирмата доказва възможностите си в бранша и днес се ползва със заслужен авторитет и уважение сред утвърдените строителните компании и предприемачи.

“Темпо Транс” ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, притежава Лиценз за международен превоз на товари, Регистрационен документ от МОСВ за дейности по транспортиране на отпадъци, член е на Националната Транспортна Камара.

JCB 3CX, Комбиниран багер, JCB JS 210, Верижен багер, JCB VM 115, Валяк, строителна миксерпомпа MAN Самосвал MAN