ТЕМПО БЕТОНИ бетонов възел от ново поколение.

“Темпо Транс ЕООД осъществява производство на всички видове бетонови смеси.

Производството се извършва посредством Бетонов възел ELBA с висока производителност от 120 м3/час. Разчитаме на автоматизирана система за управление и контрол на технологичния процес, което позволява спазване на точните рецептурни състави и гарантира стриктно спазване на стандартите за качество.

През 2020 год., ТЕМПО БЕТОНИ въведе в експлоатация и втори идентичен бетонов възел, с което повишава общата производителност на 240 м3 /час.

ТЕМПО БЕТОНИ е сертифициран за производство на бетон от Център за изпитване и европейска сертификация – гр. Стара загора.

Всички материали, влагани в готовите смеси са от сертифицирани производители и доставчици, което гарантира високото качество на готовия продукт.

ТЕМПО БЕТОНИ разполага и със система за опазване на околната среда. Изградена е система за рециклиране, пречистване и вторично използване на водите.

ТЕМПО БЕТОНИ е обезпечен с нови, отговарящи на съвременните изисквания специализирани машини и транспортни средства за доставка и полагане на готовите смеси:

  • Бетоновози с капацитет от 7 до 12 м3

  • Миксерпомпи с капацитет до 9 м3 и стрела 28 м. и 32 м.

  • Бетонпомпи със стрели до 52 м.

  • Самосвали за доставка на земновлажен бетон

ТЕМПО БЕТОНИ Ви предлага висока производителност и ефективност, постоянен контрол на качеството, улеснен режим на работа, осигурен капацитет за експедитивност при обслужване на спедиция и експедиция и не на последно място квалифициран и мотивиран екип.

ТЕМПО БЕТОНИ – Високо качество на разумни цени.

ТЕМПО БЕТОНИ – Изграден и утвърден стандарт за качество.

Бетонов възел Варна

Производство и доставка на всички видове готови бетонови смеси

Темпо Транс ЕООД производство на бетон, темпо маркет , темпо бетон Варна
Темпо Транс ЕООД производство на бетон, темпо маркет , темпо бетон Варна
Темпо Транс ЕООД производство на бетон, темпо маркет , темпо бетон Варна

Контакти

 

Адрес за кореспонденция:

гр.Варна, Западна промишлена зона, Главен път 4 /посока с.Тополи/

База „Темпо Транс”, Административна сграда Темпо Транс

Телефони за връзка:

0898 558 920 – Oфис и технически отдел

0899 870 202 – Управител

0898 312 222 - Бетонов възел

0897 015 721 - Механизация и транспорт

0898 545 482 - Маркет инертни материали

0899 873 845 - Маркет строителни материали

Email: tempotrans@gmail.com