Защита на лични данни

Личните данни са информация за идентификация на потребителя и включват име, ЕГН, адрес, електронен адрес и други данни за лична и/или служебна идентификация.

Собственикът на настоящият сайт не събира лични данни от потребителите, освен ако не се предоставят във връзка с отправени запитвания от формата за връзка с Търговското дружество.

Потребителят на настоящия сайт дава съгласието си личните му данни, събирани и обработвани от този уебсайт във връзка с онлайн запитване, при необходимост, да бъдат предоставени на дружества партньори на  сайта, които извършват доставка на стоки (услуги), куриери, както и на производител/доставчик, с цел обработка и отговор на неговото запитване.

Потребителят заявява, че е запознат/а с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а е, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.

Предоставените лични данни, се ползват от Собственикът единствено за целите на техническото управление на сайта, за да предостави достъп до специална информация.

Служителите на „Темпо Транс“ ЕООД са длъжни да опазват поверителността на данните и и да не разкрива никаква лична информация за потребителя, да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и др.

Информацията, която предоставят потребителите на сайта, се определя от самите тях. Ако обаче при наличие на изискване за предоставяне на такава, тя не бъде предоставена, или тя е непълна или неточна, няма да бъде осигурен достъп до секцията на сайта, изискваща лични данни.

Предоставените данни се защитават от загуба, унищожаване, изопачаване, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Когато се ползват препратки към други сайтове, следва да се потърси изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

Контакти

 

Адрес за кореспонденция:

гр.Варна, Западна промишлена зона, Главен път 4 /посока с.Тополи/

База „Темпо Транс”, Административна сграда Темпо Транс

Телефони за връзка:

0898 558 920 – Oфис и технически отдел

0899 870 202 – Управител

0898 312 222 - Бетонов възел

0897 015 721 - Механизация и транспорт

0898 545 482 - Маркет инертни материали

0899 873 845 - Маркет строителни материали

Email: tempotrans@gmail.com