За ТемпоТранс

23

ГОДИНИ

Темпо Транс ЕООД – Варна вече 23 години се утвърждава като надежден и коректен партньор в услуга на строителните компании и предприемачите в областта на индустриалното и жилищно строителство.

Фирмата започва своята дейност като първоначално се специализира в извършването на услуги със строителна механизация и товарен транспорт.

Доверието на нашите партньори, стремежът на ръководството и екипа на фирмата към развитие, доведе до разширяване и усъвършенстване на предлаганата продуктова гама. С цел да отговори изцяло на нуждите на динамично развиващия се строителен бизнес, както и улесняване реализацията на проектите им, Темпо Транс ЕООД постигна комплексност в предлагането.

Към настоящият момент Темпо Транс ЕООД се специализира и предлага:

 • Товарен автомобилен транспорт

 • Услуги със строителна механизация

 • Производство на бетон, доставка и полагане на бетон

 • Търговия и доставка на строителни и инертни материали

В резултат от дългогодишният труд на екипа ни, Темпо Транс ЕООД създаде и регистрира патентно право върху марките:

ТЕМПО ТРАНС, ТЕМПО МАРКЕТ, ТЕМПО БЕТОНИ, ТЕМПО БАГЕРИ.

Темпо Транс ЕООД производство на бетон, темпо маркет , темпо бетон Варна
„Темпо Транс” ЕООД – гр. Варна е в услуга на строителните компании и предприемачи, заети в областта на индустриалното и жилищно строителство.

Ситуирана на комуникативно и достъпно място на главен път, „Темпо Транс“ ЕООД е разположена на 50 декара собствена земя. Има изградена материално – техническа база, отговаряща изцяло на съвременните изисквания. Обезпечена е с машинен и авто парк от нови, съвременни машини, съоръжения и транспортни средства от водещи световни марки, доказали своята надеждност, ефективност и производителност.

Всичко това в съчетание с:

 • Поддържане на отлично качество на производство и услуги

 • Висока производителност и ефективност

 • Постоянен ефективен контрол

 • Улеснен режим на работа

 • Осигурен капацитет за експедитивност при обслужване на спедиция и експедиция

 • Гъвкава организация, осигуряваща бързина и качество на обслужване

 • Индивидуален подход към всеки клиент

 • И не на последно място квалифициран, добре обучен и мотивиран екип, са предпоставка, клиентите да предпочитат нашите услуги

Във времето, „Темпо Транс“ ЕООД доказва своите възможности и днес се ползва със заслужен авторитет и уважение сред утвърдените строителни компании, предприемачи и индивидуални строители.

“Темпо Транс” ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, притежава Лиценз за международен превоз на товари, Регистрационни документи от МОСВ за дейности с отпадъци.

Развитие и инвестиционната стратегия

=

Разширяване и обновяване на Материално-техническата база

=

Разширяване и усъвършенстване на услугите с цел постигане на комплексност в предлагането и прецизност в изпълнението

=

Създаване и поддържане на екип от опитни и квалифицирани специалисти, както и постоянно повишаване на квалификацията им

=

Поддържане на отлично качество на услугите, висока производителност и ефективност

=

Поддържане на професионални, коректни и колегиални отношения с партньорите на фирмата

Темпо Транс ЕООД производство на бетон, темпо маркет , темпо бетон Варна

Контакти

 

Адрес за кореспонденция:

гр.Варна, Западна промишлена зона, Главен път 4 /посока с.Тополи/

База „Темпо Транс”, Административна сграда Темпо Транс

Телефони за връзка:

0898 558 920 – Oфис и технически отдел

0899 870 202 – Управител

0898 312 222 - Бетонов възел

0897 015 721 - Механизация и транспорт

0898 545 482 - Маркет инертни материали

0899 873 845 - Маркет строителни материали

Email: tempotrans@gmail.com